Konginkangas

 Keski-Suomen Vuoden Kylä 2011

 

 

TUULIVOIMAKYSELY KONGINKANGAS 2021

WEBROPOL ALUSTALLA ON LAUANTAINA 24.4 HUOLTOPÄIVÄ, JONKA TAKIA KYSELY ON POIS KÄYTÖSTÄ. TARKKA KELLONAIKA EI OLE TIEDOSSAMME, MUTTA MIKÄLI ET PÄÄSE TÄYTTÄMÄÄN KYSELYÄ, NIIN KOKEILE TUNNIN KULUTTUA UUDELLEEN. SUNNUNTAISTA 25.4 ETEENPÄIN KYSELY TOIMII TAAS NORMAALISTI. VASTATA VOIT 5.5 ASTI.

Konginkankaan Kyläyhdistys toteuttaa kyselyn alueen asukkaiden ja mökkiläisten suhtautumisesta koskien Liimattalaan suunniteltua 9 tuulivoimalan teollisuusaluetta. Kysely tehdään, jotta kaikkien alueen asukkaiden ja loma-asukkaiden mielipide tulisi kuulluksi tässä hankkeessa.

Kyläyhdistys toivoo Konginkankaan alueen asukkaiden ja mökkiläisten vastaavan tähän kyselyyn aktiivisesti, jotta saamme luotettavan kokonaiskuvan alueen asukkaiden mielipiteistä. Kyselyyn vastataan henkilökohtaisesti,mutta nimettömänä.kaikki taloudessa asuvat yli 16 vuotiaat voivat osallistua kyselyyn.

Tämä on tilaisuutesi vaikuttaa.

Jokainen mielipide on yhtä tärkeä!

 

KYSELYYN VOIT VASTATA TÄSTÄ LINKISTÄ:  https://link.webropol.com/s/TuulivoimaLiimattala

 

Kiitos osallistumisesta kyselyyn!

 

 

Konginkankaan kyläyhdistyksen vuosikokous 10.6.2021

Kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään Konginkankaan koululla 10.6.2021 klo 18.00. (Korona varauksella)

Hallituksen jäsenistössä tapahtuu muutoksia ja muutama paikka hallituksessa olisi avoinna.

Jos kiinnostuit, tule mukaan mukavaan porukkaan edistämään kylämme asioita.

 

Pururadan käyttäjien kesken arvottu kannustepalkintoja

Arpaonni suosi seuraavia henkilöitä:

Kari Rutanen, Marko Juustila, Pirjo Hytönen, Pirkko Salmu, Pasi Paananen, Henna Tourunen, Marja Hytönen, Kari Patronen, Irmeli Pohjonen ja Pekka Akkanen.

Kannustepalkinnot ovat uimalippuja Äänekosken uimahalliin. Palkinnot voi noutaa Konginkankaan kirjastosta sen aukioloaikoina.

Liput lahjoitti Äänekosken kaupunki, liikuntatoimi.

Onnea voittajille!

 

Laavu valmis

Kyläläisten yhdessä talkoilla rakentama laavu ja puucee ovat kaikkien kyläläisten vapaassa käytössä. Laavu sijaitsee Reinikantien varressa, ihan tien vieressä (Reinikantien 220 kohdilla) pellolla pienen koivikon takana.

Kyläyhdistys haluaa kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita, tavaraa lahjoittaneita, maanomistajia sekä Äänekosken kaupunkia, joka myönsi rahoitusta, tämän mahdollistamisesta! 

Toivomme, että laavulla kävijät pitävät paikan siistinä ja se välttyy ilkivallalta. Laavu on kyläläisten yhteinen aikaansaannos ja talkoolaiset ovat tehneet sitä rakkaudella kaikille kyläläisille. Toivomme että tätä arvostetaan ja kunnioitetaan niin, että pidetään paikat kunnossa ja mahdollistetaan samalla se, että kaikki voivat siitä nauttia.

Terveisin
Konginkankaan kyläyhdistyksen hallitus

 
 
 
 
 

Ajankohtaista: Nelostien linjaukset 

Konginkankaan kyläyhdistys ry on lähettänyt VT4-asiassa kannanoton ELY-keskukselle 24.9.2020 pidetyn kyläillan päätösten pohjalta. 

 

Mielipide Vt 4 Äänekoski-Pihtipudas tiesuunnitelmiin / Asia nro KESELY/1280/2019

Konginkankaan kyläyhdistyksen esittely

Konginkankaan kyläyhdistys toimii koko vanhan Konginkankaan alueen yhteistyöyhdistyksenä ja puolestapuhujana. Konginkankaan kyläyhdistys ry rekisteröitiin 2008 ja on siitä saakka järjestänyt ja koordinoinut tapahtumia, osallistunut alueen kehittämiseen erilaisten hankkeiden avulla sekä ottanut kantaa kyläläisten elämään vaikuttaviin asioihin.

Kyläyhdistys järjesti 24.9. kyläillan, missä suunnitelmaa käytiin läpi ja ihmisten mielipiteitä kirjattiin ylös. Tilaisuuteen osallistui etäyhteyden kautta myös ELY-keskuksesta Soili Katko.

 

Mielipide Vt 4 Äänekoski-Pihtipudas suunnitelmiin 

Vt 4 muuttaminen kolmikaistaiseksi Äänekoski-Viitasaari välillä ja lukuisat rinnakkaistiet ja liittymien puute aiheuttaa huolta Konginkankaan asukkaissa. Rinnakkaisteitä on piirrelty asumusten päältä ja vierestä ilman kokonaisvaltaista harkintaa. Osa suunnitelmista nähdään jopa vaarallisina, niin tieliikenteen turvallisuuden kuin asukkaiden turvallisuuden kannalta.

Tällaisia suunnitelmia tehdessä olisi hyvä alusta alkaen ottaa keskusteluun mukaan paikalliset asukkaat niin säästyttäisiin suunnitelmien tekemisessä moneen kertaan.

Kokouksessa tehtiin seuraavanlaisia esityksiä ja huomioita:

Muutetaan Vt4 linjausta Mämmeltä Kevätlahden risteyksestä kulkemaan nykyisen Vt 4:n länsipuolta aina 12000-13000 kilometripylväiden kohtaan, missä se yhtyy takaisin nykyiseen 4 tiehen.

Uudessa linjauksessa Vt 4 kulkisi siis Kevätlahden risteyksestä Karvavuoren länsipuolta Ypykkämäen kautta Petojärven länsipuolelle ja liittyisi 12-13 kilometripylväisen kohdalta takaisin kulkemaan nykyistä Vt 4. Vanha 4 tien pohja olisi täten käytössä koko ajan eikä tarvitsisi rakentaa rinnakkaisteitä kun uutta tietä pystyttäisiin rakentamaan omassa rauhassa. Nykyinen Vt 4 näiltä osin jäisi sitten rinnakkaistieksi. Samalla ongelmalliseksi ja vaaralliseksi osoittautunut Petomäki jäisi pois uudelta Vt 4. Tieosuus myös lyhenisi yhdellä kilometrillä.

Tähän liittymä kohtaan tulisi eritasoliittymä, johon tulisivat myös rinnakkaistiet Häkkiläntien suunnasta ja Katajamäentien suunnasta Liimattalan vanhan koulun kohdalta. Tällä tavoin saataisiin rinnakkaistiet lyhyiksi sekä käytännöllisiksi ja ne palvelisivat mahdollisimman hyvin paikallisia asukkaita ja liikenneturvallisuutta. Tällä tavoin myös Isojoen alueelle tulisi mahdollisimman vähän tiestöstä aiheutuvaa rasitusta.

Saarijärven suunnasta Häkkiläntietä pitkin kulkee paljon sorakuljetuksia ja tukkirekkoja. Häkkiläntien varrella on 100 ha soranottoalueet ja sorakuljetukset alueelta tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Se, että nämä rekat kulkisivat nykyisen suunnitelman mukaista pientä mutkaista rinnakkaistietä pitkin aina Äänekoskelle saakka vaarantaa liikenneturvallisuuden. Rekat tulisivat olemaan suurissa ongelmissa Petomäenkohdalla, kun eivät pysty mutkittelevalla rinnakkaistiellä, jossa on 60 km tuntinopeus keräämään vauhtia päästäkseen mäkeä ylös. Tällainen rinnakkaistie tulisi olemaan erittäin vaarallinen.  Toisena vaihtoehtona nämä rekat kulkisivat uuteen Konginkankaan eteläiseen liittymään rinnakkaistietä pitkin, joka on pistetty mutkittelemaan asutuksen keskelle, jopa niiden päälle tai kulkemaan aivan nurkalta. Suuri määrä rekkoja tällaisella rinnakkaistiellä on vaarallista ja lisää huomattavasti liikennemääriä alueella ja häiritsee ja vaarantaa ihmisten elämää.

Konginkankaan eteläisen liittymän siirtäminen notkelmaan on erittäin huono ratkaisu. Montunpohjalta joudutaan kiihdyttämään ylämäkeen ihan paikoiltaan, siinä on talvella moni rekka jumissa. Eteläinen liittymä tulee säilyttää nykyisessä kohdassa. Lekojärventien risteyksestä rakennettaisiin rinnakkaistie Peräpohjan risteykseen. Rinnakkaistie Peräpohjalta Häkkiläntielle tulisi rakentaa kulkemaan Peräpohjan teollisuusalueen tietä pitkin kohti Häkkiläntietä, ilman että asumuksia jää siihen alle. Näin säästetään peltoja, taloja ja ihmisiä ja heidän omaisuutensa.  Eteläisen liittymän pitäminen nykyisessä kohdassa ja kevyenliikenteenväylän rakentaminen siitä kohti Konginkankaan keskustaa, palvelisi parhaiten alueen asukkaita ja Reinikantieltä ja Liimattalasta kulkevia asukkaita ja varsinkin koulumatkaa kulkevia lapsia.

Häkkiläntien loppupään uudelleen linjaus 5 kertaa Isojoen yli osoittaa, ettei alueeseen ole perehdytty lainaan. Isojoki on harvinainen kunnostettu luonnon joki. Uhanalainen taimen lisääntyy tällä hetkellä Isojoessa luontaisesti ja joessa on myös harjusta. Isojoen kunnostus taimenille jatkuu WWF:n, K-ryhmän ja paikallisen osakaskunnan toimesta. Tällainen tie suunnitelma vaarantaa Isojoen olemassaolon. Uudessa suunnitelmassa tämä joki ylitettäisiin 5 kertaa, se on aivan älytön ratkaisuja tuhoaisi koko joen.

Suunnitelmassa Kalanimenen eteläisen liittymän kohdalla ei ole lainkaan kulkua Koivumäkeen ja Kankaantielle.

SF Caravaanareiden alue on säilytettävä ja Neste Lintulahden toiminta on turvattava paremmalla suunnittelulla. Alueen yrittäjä ja SF Caravan on esittänyt, että 4tien linjaus tulisi menemään ns. ylempää ja kiertää karavaanarien alueen. Lisäksi molemmat suunnitellut liittymät siirretään heidän ehdotuksen mukaisesti lähemmäs huoltoasemaa.

 

 

 

TUE KONGINKANKAAN KYLÄYHDISTYSTÄ LIITTYMÄLLÄ JÄSENEKSI

Jäseneksi pääset maksamalla jäsenmaksun 10 € kyläyhdistyksen tilille. Jäsenyys ei velvoita sinua mihinkään. Tilinumero: FI67 5543 0120 0645 25. Saaja: Konginkankaan kyläyhdistys ry. Kirjoita viestikenttään oma nimi, osoite ja sähköpostiosoite (mikäli sellainen on). Kannatusjäsenmaksu yhdistyksiltä ja yrityksiltä on 25 €. 

 

TIESITKÖ, ETTÄ


– Konginkankaan kunta perustettiin 1868 ja siitä tuli osa Äänekoskea 1993?

– Konginkankaalla on Äänekosken seurakunnan vanhin kirkko – ja kirkko, joka on todennäköisesti viimeisin kansanrakentajan suunnittelema ja rakentama kirkko Suomessa?

– Konginkankaalle perustettiin kansakoulu ensimmäisenä koko Keski-Suomessa?

- että nykyisen koulun pihapiirissä on itse asiassa kolme eri aikakausien koulurakennusta?

- Seurasaaren ulkomuseon ensimmäinen rakennusryhmä on Konginkankaalta?

– Äänekosken taidemuseon alku on Konginkankaalla?

kotisivut yrityksille ja yhdistyksille: keski-suomen verkkomedia