Konginkangas

 Keski-suomen vuoden kylä 2011

 

 
Linkkejä ja vinkkejä osiossa Urpo Minkkisen ilmalentokuvia suunnitelluista Tuulivoimala alueista.
Käykää katsomassa upeita maisemia kun ei ole myllyjä siellä vielä pauhaamassa!
 
 
Kyläyhdistyksen järjestämässä kyläillassa 24.9 käytiin läpi Vt4 Äänekoski-Pihtipudas suunnitelmia. Kyläyhdistys tekee asiasta kannanoton 30.9 ELY-keskukselle. Kannanotto perustuu kyläillassa esiin nousseisiin asioihin.

 

 

Mielipide Vt 4 Äänekoski-Pihtipudas tiesuunnitelmiin / Asia nro KESELY/1280/2019

 

Konginkankaan kyläyhdistyksen esittely

Konginkankaan kyläyhdistys toimii koko vanhan Konginkankaan alueen yhteistyöyhdistyksenä ja puolestapuhujana. Konginkankaan kyläyhdistys ry rekisteröitiin 2008 ja on siitä saakka järjestänyt ja koordinoinut tapahtumia, osallistunut alueen kehittämiseen erilaisten hankkeiden avulla sekä ottanut kantaa kyläläisten elämään vaikuttaviin asioihin.

Kyläyhdistys järjesti 24.9 kyläillan, missä suunnitelmaa käytiin läpi ja ihmisten mielipiteitä kirjattiin ylös. Tilaisuuteen osallistui etäyhteyden kautta myös ELY-keskuksesta Soili Katko.

 

Mielipide Vt 4 Äänekoski-Pihtipudas suunnitelmiin 

 Vt 4 muuttaminen kolmikaistaiseksi Äänekoski-Viitasaari välillä ja lukuisat rinnakkaistiet ja liittymien puute aiheuttaa huolta Konginkankaan asukkaissa. Rinnakkaisteitä on piirrelty asumusten päältä ja vierestä ilman kokonaisvaltaista harkintaa. Osa suunnitelmista nähdään jopa vaarallisina, niin tieliikenteen turvallisuuden kuin asukkaiden turvallisuuden kannalta.

Tällaisia suunnitelmia tehdessä olisi hyvä alusta alkaen ottaa keskusteluun mukaan paikalliset asukkaat niin säästyttäisiin suunnitelmien tekemisessä moneen kertaan.

Kokouksessa tehtiin seuraavanlaisia esityksiä ja huomioita:

 

Muutetaan Vt4 linjausta Mämmeltä Kevätlahden risteyksestä kulkemaan nykyisen Vt 4:n länsipuolta aina 12000-13000 kilometripylväiden kohtaan, missä se yhtyy takaisin nykyiseen 4 tiehen.

Uudessa linjauksessa Vt 4 kulkisi siis Kevätlahden risteyksestä Karvavuoren länsipuolta Ypykkämäen kautta Petojärven länsipuolelle ja liittyisi 12-13 kilometripylväisen kohdalta takaisin kulkemaan nykyistä Vt 4. Vanha 4 tien pohja olisi täten käytössä koko ajan eikä tarvitsisi rakentaa rinnakkaisteitä kun uutta tietä pystyttäisiin rakentamaan omassa rauhassa. Nykyinen Vt 4 näiltä osin jäisi sitten rinnakkaistieksi. Samalla ongelmalliseksi ja vaaralliseksi osoittautunut Petomäki jäisi pois uudelta Vt 4. Tieosuus myös lyhenisi yhdellä kilometrillä.

Tähän liittymä kohtaan tulisi eritasoliittymä, johon tulisivat myös rinnakkaistiet Häkkiläntien suunnasta ja Katajamäentien suunnasta Liimattalan vanhan koulun kohdalta. Tällä tavoin saataisiin rinnakkaistiet lyhyiksi sekä käytännöllisiksi ja ne palvelisivat mahdollisimman hyvin paikallisia asukkaita ja liikenneturvallisuutta. Tällä tavoin myös Isojoen alueelle tulisi mahdollisimman vähän tiestöstä aiheutuvaa rasitusta.

Saarijärven suunnasta Häkkiläntietä pitkin kulkee paljon sorakuljetuksia ja tukkirekkoja. Häkkiläntien varrella on 100 ha soranottoalueet ja sorakuljetukset alueelta tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Se, että nämä rekat kulkisivat nykyisen suunnitelman mukaista pientä mutkaista rinnakkaistietä pitkin aina Äänekoskelle saakka vaarantaa liikenneturvallisuuden. Rekat tulisivat olemaan suurissa ongelmissa Petomäenkohdalla, kun eivät pysty mutkittelevalla rinnakkaistiellä, jossa on 60 km tuntinopeus keräämään vauhtia päästäkseen mäkeä ylös. Tällainen rinnakkaistie tulisi olemaan erittäin vaarallinen.  Toisena vaihtoehtona nämä rekat kulkisivat uuteen Konginkankaan eteläiseen liittymään rinnakkaistietä pitkin, joka on pistetty mutkittelemaan asutuksen keskelle, jopa niiden päälle tai kulkemaan aivan nurkalta. Suuri määrä rekkoja tällaisella rinnakkaistiellä on vaarallista ja lisää huomattavasti liikennemääriä alueella ja häiritsee ja vaarantaa ihmisten elämää.

 

Konginkankaan eteläisen liittymän siirtäminen notkelmaan on erittäin huono ratkaisu. Montunpohjalta joudutaan kiihdyttämään ylämäkeen ihan paikoiltaan, siinä on talvella moni rekka jumissa. Eteläinen liittymä tulee säilyttää nykyisessä kohdassa. Lekojärventien risteyksestä rakennettaisiin rinnakkaistie Peräpohjan risteykseen. Rinnakkaistie Peräpohjalta Häkkiläntielle tulisi rakentaa kulkemaan Peräpohjan teollisuusalueen tietä pitkin kohti Häkkiläntietä, ilman että asumuksia jää siihen alle. Näin säästetään peltoja, taloja ja ihmisiä ja heidän omaisuutensa.  Eteläisen liittymän pitäminen nykyisessä kohdassa ja kevyenliikenteenväylän rakentaminen siitä kohti Konginkankaan keskustaa, palvelisi parhaiten alueen asukkaita ja Reinikantieltä ja Liimattalasta kulkevia asukkaita ja varsinkin koulumatkaa kulkevia lapsia.

 

Häkkiläntien loppupään uudelleen linjaus 5 kertaa Isojoen yli osoittaa, ettei alueeseen ole perehdytty lainkaan. Isojoki on harvinainen kunnostettu luonnon joki. Uhanalainen taimen lisääntyy tällä hetkellä Isojoessa luontaisesti ja joessa on myös harjusta. Isojoen kunnostus taimenille jatkuu WWF:n, K-ryhmän ja paikallisen osakaskunnan toimesta. Tällainen tie suunnitelma vaarantaa Isojoen olemassaolon. Uudessa suunnitelmassa tämä joki ylitettäisiin 5 kertaa, se on aivan älytön ratkaisuja tuhoaisi koko joen.

 

Suunnitelmassa Kalanimenen eteläisen liittymän kohdalla ei ole lainkaan kulkua Koivumäkeen ja Kankaantielle.

SF Caravaanareiden alue on säilytettävä ja Neste Lintulahden toiminta on turvattava paremmalla suunnittelulla. Alueen yrittäjä ja SF Caravan on esittänyt, että 4tien linjaus tulisi menemään ns. ylempää ja kiertää karavaanarien alueen. Lisäksi molemmat suunnitellut liittymät siirretään heidän ehdotuksen mukaisesti lähemmäs huoltoasemaa.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KYLÄILTA 24.9.2020 KLO 17.30
KONGINKANKAAN KOULULLA
 
Väyläviraston verkkosivujen uudistamisen yhteydessä on tullut päivitysongelma, joten aineistoa ei saa sieltä näkyviin.
Alla väliaikainen linkki aineistoon.
 
 
ELY-keskuksesta Liikennejärjestelmäasiantuntija Soili Katko osallistuu iltaan etäyhteyden välityksellä.
Kyläyhdistys hankkii tilaisuutta isot kartat, joista näkee alustavat suunnitelmat.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
 
 
 
 
TURISTAAN TUULIVOIMASTA - KYLÄILTA
Maanantaina 20.7.2020
klo 17.00
Konginkankaan koululla
Tervetuloa!
 
Järjestää: Konginkankaan Kyläyhdistys ry 
 

 

LIIMATTALAN TUULIVOIMAPUISTOON LIITTYEN

Osayleiskaavaluonnoksesta voi antaa kirjallista palautetta 14.8.2020 klo 15:00 mennessä Äänekosken kaupunginhallitukselle os. Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski (sähköpostiosoite: kirjaamo@aanekoski.fi).

Osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana järjestetään yleisötilaisuus. Vallitsevien suositusten mukaisesti yleisötilaisuus järjestetään etäyhteydellä Internetin välityksellä 29.6.2020 kello 17.00 alkaen. Ohjeet etäyhteydellä järjestettävään tilaisuuteen osallistumiseen löydät 24.6.2020 lähtien kaavaluonnosaineiston verkkosivulta (www.aanekoski.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavat) sekä Äänekosken pääkirjaston ala-aulasta. Yleisötilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus esittää kaavahankkeeseen liittyviä kysymyksiä, ajatuksia ja mielipiteitä Äänekosken kaupungille, kaavan laatijana toimivalle Ramboll Finland Oy:lle sekä Energiequelle Oy:lle

Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut Kaavasuunnittelija Antti Kumpula puh. 0400-115241 Lomalla:6.-19.7.

Kaavaa laativa konsultti Ramboll Finland Oy Projektipäällikkö, YKS-424 Pirjo Pellikka puh. 040-5322380 Lomalla: 4.7.-2.8.

Tuulivoimahankevastaava Energiequelle Oy Projektijohtaja Karl Schultheis (suom.) puh. 050-4522215

 
Perinteiset Kalaniemen kyläpäivät oli tarkoitus pitää 4.7.2020, mutta ne on vallitsevan korona tilanteen ja siitä johtuvien ohjeistuksien vuoksi peruttu.
 
 
Konginkankaan Kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Reimarin Tuvalla (Kauppatie2) 10.6.2020 klo 18.00.
 
Tervetuloa!
 
 
 
Konginkankaan kyläyhdistys on päättänyt ettei Kesäpäiviä järjestetä 2020. Kömin Killan kanssa sovittiin että, Juuret Keski-Suomessa tapahtuma siirretään vuodella eteenpäin vuoteen 2021.
    
 
  
KOKO PERHEEN LIIKUNTATAPAHTUMA 7.3.2020 KLO 10.00-13.00
 

Äänekosken seurakunta ja Konginkankaan kyläyhdistys järjestävät yhteistyössä talvisen koko perheen liikuntatahtuman Konginkankaan kaukalolla/urheilukentällä. 7.3 klo 10.00-13.00.Ohjelmassa on rusettiluistelua, pyykkipoikahippaa sekä pulkkaviesti.  Pieniä palkintoja luvassa osallistujille. Omat pulkat mukaan! Menossa mukana myös seurakunnan Late Lammas.

Tapahtuman tuotto käytetään kokonaisuudessaan yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Myynnissä makkaraa, kahvia ja kuumaa mehua. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Tervetuloa!

 
 
 

JUURET KESKI-SUOMESSA

Kotiseutuyhdistys Kömin Killan hanke

 

Kotiseutuyhdistyksellä on meneillään tutkimus- ja kirjahanke Konginkankaalta maailmalle lähteneistä kyläläisistä. Olemme työskennelleet asian parissa jo kaksi vuotta. Työstä vastaa paluumuuttaja Marjatta Huhta.

Tavoitteena on koota ajankuvaa muuttajista, yhteiskunnasta ja muuttajien elämästä uusissa asuinpaikoissa. Työ on edennyt hyvin, mutta suuri haaste on rahoituksen kokoaminen kirjan valmistumiseksi. Joitakin pienehköjä avustuksia hankkeeseen olemme saaneet.

Asiasta tiedotamme Kotiseutuyhdistys Kömin Killan sivuilla ja alueen paikallislehdissä. 

Pyydämme ja toivomme, että voisit olla tukemassa arvokasta tallennustyötämme taloudellisesti tai tilaamalla ennakkoon kirjan. Kirja valmistuu Konginkankaan kesäpäiville 26.-28.6.2020. Päivien aikana on luvassa ohjelmaa, näyttely, seminaari ja jumalanpalvelus. Ohjelmassa esiintyy ulkomailla asuvia ja paikallisia toimijoita.

Kirjan voi tilata ennakkoon maksamalla 30 euroa tilille FI95 5543 2940 1357 09. Viestiosioon maksajan nimi ja osoite. Voit myös ataa rahalahjoituksen. Kirjoita silloin viestiosioon "lahjoitus kirjan tekemiseen". Kirjan ennakkotilaushinta on 30 €.

Lahjoituksen ja tilauksen voit tehdä myös Reimarin Tuvalla, Kauppatie 2, Konginkangas.

KIITOS! 

Lisätietoa: Reetta Korjonen, reimarintupa(at)outlook.com, 050 430 1635 iltaisin tai Marjatta Huhta, marjatta.huhta(at)outlook.com, 050 597 3257.

 
 
 
 

 

TUE KONGINKANKAAN KYLÄYHDISTYSTÄ LIITTYMÄLLÄ JÄSENEKSI

Jäseneksi pääset maksamalla jäsenmaksun 10 € kyläyhdistyksen tilille. Jäsenyys ei velvoita sinua mihinkään. Tilinumero: FI67 5543 0120 0645 25. Saaja: Konginkankaan kyläyhdistys ry. Kirjoita viestikenttään oma nimi, osoite ja sähköpostiosoite (mikäli sellainen on). Kannatusjäsenmaksu yhdistyksiltä ja yrityksiltä on 25 €. 

 

Konginkankaalla on Elvytys-defi

Kylän oma sydäniskuri eli Defi löytyy Konginkankaan Salesta. Toivottavasti sitä ei tarvita, mutta jos tarvitaan, käytä sitä rohkeasti. Kone antaa selkeät ohjeet käyttäjälle. Voit pelastaa jonkun hengen! Katso ohjevideo

  

TIESITKÖ, ETTÄ


– Konginkankaan kunta perustettiin 1868 ja siitä tuli osa Äänekoskea 1993?

– Konginkankaalla on Äänekosken seurakunnan vanhin kirkko – ja kirkko, joka on todennäköisesti viimeisin kansanrakentajan suunnittelema ja rakentama kirkko Suomessa?

– Konginkankaalle perustettiin kansakoulu ensimmäisenä koko Keski-Suomessa?

- että nykyisen koulun pihapiirissä on itse asiassa kolme eri aikakausien koulurakennusta?

- Seurasaaren ulkomuseon ensimmäinen rakennusryhmä on Konginkankaalta?

– Äänekosken taidemuseon alku on Konginkankaalla?

kotisivut yrityksille ja yhdistyksille: keski-suomen verkkomedia